Raj Vína v Rajeckých Tepliciach

ĎAKUJEME!
Dva úspešné ročníky vínnej cesty v Rajeckých Tepliciach už máme za sebou.
Veríme, že sa o rok uvidíme znova a zažijeme ďalšie krásne sobotňajšie popoludnie s Vami.
Informácie o ďalšom ročníku budeme aktualizovať.

Mapa Raj Vína v Rajeckých Tepliciach 2023
Mapa Raj Vína v Rajeckých Tepliciach 2023

“Kde niet vína – niet lásky

Euripidés