Pivnica Orechová

Výnimočné vína Vihorlatu

Pivnica Orechová spracováva hrozno z vlastných vinohradov pestovaných na rozlohe viac ako 50 hektárov. Vihorlatské vrchy vytvárajú efektívnu prírodnú bariéru proti prieniku studených severných vetrov, čo výrazne vplýva na klimatické pomery v Sobranskej vinohradníckej oblasti. Vihorlatské pohorie vznikalo koncom treťohôr a to v dôsledku rozsiahlej sopečnej činnosti. Preto geologickým základom vinohradov sú vzácne vulkanické andezity.

História vinárstva Pivnica Orechová je pokračovaním histórie Šľachtiteľskej stanice Orechová. Pestovali v šľachtiteľských vinohradoch na rozlohe 50 hektárov cca 150 rôznych odrôd viniča. V súčasnosti predstavuje 20 % tohto vinohradu ešte pôvodný vinohrad šľachtiteľskej stanice s cennými výsadbami Rizlingu vlašského, Rizlingu rýnskeho a Frankovky modrej. Približne 80 % vinohradu je už obnovených Pivnicou Orechová, kde boli vysadené odrody klasickej škály, ale i novošľachtence z dielne pani Pospíšilovej a pána Krausa .

Vinohrady a výroba vína sú v Pivnici Orechová úzko prepojené. Viničné hony sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti spracovateľských kapacít firmy pre výrobu bielého vína a červeného vína. Po zbere je hrozno vo veľmi krátkom čase spracované v modernej lisovni a novovybudovanej muštárni s riadeným procesom vinifikácie muštu. Základným článkom uskladnenia a zrenia vín sú pivničné priestory. Na túto pivnicu nadväzuje pivnica drevených sudov pre mikrooxidačné zrenie červených vín a bielych vín .

Stará múdrosť hovorí, že 80 percent kvality vína tvorí kvalitné hrozno. Moderná technológia spracovania hrozna je nástrojom, ktorý im umožňuje dotvoriť vo vínach to, čo im ponúkla príroda a terroir v podobe kvalitného hrozna. Lisovňa ideovo vychádza z klasických postupov spracovania hrozna, uplatňovaných ešte v Šľachtiteľskej stanici Orechová. V technologickom reťazci spracovania uplatňujeme maximálne šetrné spracovanie s využitím fyzikálnych princípov a obmedzením chemizácie muštov a vína

Zdroj: Pivnica Orechová
Viac informácií o vinárstve nájdete na: https://pivnicaorechova.sk/